Tydzień 32. - 32 tygodniowe dziecko - Jak wygląda mój 32 tydzień życia?

Tydzień 32. - 32 tygodniowe dziecko - Jak wygląda mój 32 tydzień życia?

Tydzień 32. - 32 tygodniowe dziecko - Jak wygląda mój 32 tydzień życia?

  • Rozpoznaję zasłyszane wyliczanki, rymowanki i wierszyki.
  • Moje receptory wzrokowe są w stanie zobaczyć już wszystkie kolory.
  • Lubię patrzeć na spadające rzeczy. Uczę się przy tym związku przyczynowo- skutkowego. Powtarzalność zjawisk i zdarzeń jest dla mnie bardzo atrakcyjna, daje mi poczucie kontroli nad sytuacją.
  • Potrafię machać rączką na pożegnanie i reaguje na słowo „papa”.
  • Reaguje płaczem na silny bodziec taki jak np. nagły pisk, wybuch śmiechu, kichanie czy ukłucie igłą.