Tydzień 52. - 52 tygodniowe dziecko - Jak wygląda mój 52 tydzień życia?

Tydzień 52. - 52 tygodniowe dziecko - Jak wygląda mój 52 tydzień życia?

Tydzień 52. - 52 tygodniowe dziecko - Jak wygląda mój 52 tydzień życia?

  • Świadomie przyzwyczajam się do zasad panujących w domu. Uczę się przez przykład, dlatego pokazuj mi kiedy mówić “proszę”, “pa, pa” i “dziękuję”.
  • Jestem ciekawy świata, pokazuj mi nowe miejsca, poznawaj mnie z nowymi sytuacjami, poznawaj z nowymi osobami. Przy tym wszystkim zapewniaj mi bliskość i bezpieczeństwo.
  • Potrafię przejść już kilka kroków samodzielnie. Jednak ciąglę mogę tracić równowagę. Nie prowadź mnie za rączki ciągnąc do przodu, to nie sprzyja prawidłowej nauce chodzenia.
  • Potrafię sam przykucnąć i podnieść się.
  • Rosną mi kolejne ząbki - dolne i górne pierwsze trzonowce